Friday, February 18, 2011

Ketika Kelahiran Rasulullah SAW

Ketika Rasulullah SAW dilahirkan, syaitan-syaitan dilarang naik ke langit padahal sebelumnya syaitan-syaitan itu dapat naik dan turun ke langit untuk mendengar percakapan dan perbualan para malaikat. Ketika mereka dilarang naik ke langit itu, maka mereka berkumpul dan menemui Iblis lalu berkata, “Dulu kami boleh naik ke langit, tetapi hari ini kami telah dilarang untuk naik.” Iblis menjawab, “Bersabarlah kamu semua di permukaan bumi, dari barat sampai ke timur dan perhatikan dengan baik-baik apa sebenarnya yang telah terjadi.”

Syaitan-syaitan berusaha mencari, akhirnya setelah mengelilingi timur dan barat, sampailah mereka ke kota Mekah. Di sana mereka melihat Nabi Muhammad SAW sedang dikelilingi oleh para Malaikat, dan memancar cahaya dari dirinya hingga naik ke langit, sedangkan malaikat-malaikat itu saling memberi ucapan selamat dan sejahtera antara satu dengan yang lain.

Kemudian pulanglah syaitan-syaitan itu mengadap kepada Iblis sambil menceritakan semua apa yang telah mereka lihat. Maka Iblis pun berkata, “Telah lahir ‘ayatul alam’ dan rahmat bagi Bani Adam, kerana itulah kamu semua telah dicegah untuk naik ke langit, tempat pandangannya dan pandangan umatnya.”

---------------------------------------------------------------

Kabul Akhbar ra. berkata, “Saya telah melihat di dalam Taurat bahawa Allah SWT mengkhabarkan kepada kaum Musa as. tentang saat lahirnya Nabi Muhammad SAW, Ia berkata: “Sesungguhnya bintang keadaannya tetap yang kamu ketahui itu bila ia bergerak dari tempatnya menandakan bahawa Rasulullah telah lahir”.”

Ketika Rasulullah SAW lahir, bintang itu pun bergerak dan pindah dari tempat asalnya. Maka orang-orang Yahudi itu semuanya mengetahui bahawa Rasulullah yang diberitakan Allah itu telah lahir ke dunia namun mereka merahsiakan disebabkan rasa dengki di hati mereka.

Allah juga telah memberitahukan kepada kaum Isa as. di dalam kitab Injil bahawasanya apabila pokok tamar yang kering menjadi subur, berdaun dan berbuah. Melihat peristiwa itu, orang-orang Nasrani pun mengetahui bahawasanya Rasul yang telah dijanjikan Allah SWT dalam kitab Injil itu telah lahir ke dunia. Tetapi peristiwa itu mereka rahsiakan disebabkan oleh kedengkian mereka juga.

Di dalam kitab Zabur pun Allah SWT memberitahukan bahawa apabila mata air yang telah mereka kenal itu mengeluarkan air, maka tandanya Rasul yang dijanjikan kepada mereka muncul di permukaan bumi.

Maka tepat pada masa Rasulullah dilahirkan, maka mata air itupun mengeluarkan air yang berlimpah ruah. Mereka pun mengetahui akan kejadian itu namun kerana kedengkian mereka, berita itupun mereka rahsiakan.

---------------------------------------------------------------

Ketika Rasulullah SAW dilahirkan, terdengarlah suara dari sudut-sudut Ka’abah.

Dari sudut pertama terdengar ucapan, “Telah datang kebenaran Islam, dan kebatilan tidak akan datang lagi.”

Dari sudut kedua terdengar ucapan, “Sesungguhnya telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu. Sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Amat belas kasihan dan penyayang terhadap orang-orang mukmin.”

Dari sudut ketiga terdengar ucapan, “Telah datang kepadamu cahaya (Nabi) dari Allah dan kitab (Al-Quran) yang menerangkan.”

Dari sudut yang keempat terdengar ucapan, “Hai Nabi, sesungguhnya kami mengutuskan untuk menjadikan saksi, dan pembawa khabar gembira dan pemberi peringatan, dan untuk menjadi penyeru kepada agama Allah dengan izin-Nya dan untuk menjadi cahaya yang terang.”

Diriwayatkan bahawa Abdul Mutahlib berkata, “Ketika aku sedang berada di ka’abah yang dipenuhi berhala itu, tiba-tiba berhala itu jatuh dari tempat-tempatnya dan sujud kepada Allah. Dan aku dengar suara dari dinding ka’abah mengatakan, “Telah lahirnya Nabi pilihan yang akan membinasakan orang-orang kafir dan akan mensucikan aku dari berhala-berhala ini, dan aku memerintahkan kepada penyembahan Yang Maha Mengetahui.”

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...