Friday, October 1, 2010

Akal dan Nafsu

Kisah ini dipetik daripada karangan Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syaakir Al-Khaubawiyi, seorang ulama yang terkenal ketika abad ke 13 Hijrah. Di dalam kitab itu menerangkan bahawa sesungguhnya Allah SWT telah menciptakan akal. Selepas itu, Allah berfirman,

“Wahai akal, menghadaplah engkau kepadaKu.”

Maka akal pun datang menghadap Allah SWT dengan taat. Kemudian Allah memerintahkan,

“Wahai akal, berbaliklah engkau!” Lalu akal pun berbalik.

Kemudian Allah SWT berfirman lagi,

“Wahai akal, siapakah Aku?”

Lalu akal pun menjawab,

"Engkau adalah Tuhan yang menciptakan aku dan aku adalah hamba-Mu yang dhaif dan lemah.”

Melihat ketaatan akal, Allah berfirman,

“Wahai akal, tidak Aku ciptakan makhluk yang lebih mulia daripada engkau.”

Setelah itu, Allah SWT menciptakan pula nafsu lalu berfirman kepadanya,

“Wahai nafsu, menghadaplah kamu kepadaKu.”

Nafsu tidak menjawab sebaliknya hanya mendiamkan diri.

Kemudian Allah berfirman lagi,

“Siapakah engkau dan siapakah Aku?”

Lalu nafsu menjawab,

“Aku adalah aku dan Engkau adalah Engkau.”

Kerana derhaka, Allah SWT menyiksa nafsu itu di dalam neraka Juu’ selama 100 tahun. Setelah dikeluarkan dari neraka, Allah berfirman semula,

“Wahai nafsu,siapakah engkau dan siapakah Aku?”

Akhirnya nafsu mengakui dan berkata,

“Aku adalah hamba-Mu dan Kamu adalah Tuhanku.”

Kerana kedegilan dan bahaya sikap nafsu itu jugalah, Allah mewajibkan puasa agar nafsu dapat dikalahkan. Kita dituntut mengawal nafsu dan jangan biarkan nafsu itu mengawal diri kita.

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...