Saturday, December 8, 2007

Talented Star

Embellishment yang digunakan ialah star punchies yang disesuaikan dengan tajuk LO. Font untuk tajuk ialah Brush Script MT.

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...