Wednesday, November 7, 2007

Ya

Ya, dengan senyuman cantik mu yang membangkitkan rasa cinta dan menebar kasih sayang kepada orang lain.

Ya, dengan tutur kata baik mu yang dapat menjalin persahabatan yang dianjurkan syari'at dan menghapus semua rasa dengki.

Ya, dengan ketulusan derma mu yang dapat membahagiakan orang miskin, menggembirakan orang fakir, dan mengenyangkan orang yang lapar.

Ya, dengan duduk manis bersama Al-Quran seraya membaca, merenungi makna, mengamalkan kandungannya, bertaubat, dan memohon ampun kepada-Nya.

Ya, dengan banyak berzikir, memohon ampun, rajin berdoa, dan suka memperbaharui taubat.

Ya, dengan mendidik anak-anak mu untuk mendalami agama, mengajari mereka sunnah, dan membimbing mereka kepada hal-hal yang berguna bagi mereka.

Ya, dengan berteman bersama wanita-wanita yang baik dari kalangan mereka yang mempunyai rasa takut kepada Allah, menyukai pengamalan agama, dan menghormati norma-norma etika.

Ya, dengan berbakti kepada orang tua, bersilaturrahim, menghormati tetangga, dan menyayangi anak yatim.

Ya, dengan membaca buku-buku yang bermanfaat, menelaah bacaan yang berguna; maka hal itu benar-benar merupakan hal yang amat menyenangkan lagi memberikan maklumat yang benar.

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...